Öğretim Yöntem ve Teknikleri

KISA KISA ÖYT

Aralık 18th 2011

YAPILANDIRMACILIK Yeni öğrenilenler önceki öğrenmelerin üzerine inşa edilir. Herkesin öğrenme biçimi birbirinden farklıdır. ÇOKLU ZEKÂ Her insan zekânın tüm boyutlarına az ya da çok sahip olarak dünyaya gelir. Zekâ eğitimle geliştirilebilir ve başkalarına öğretilebilir. Çoklu zekâ kuramına göre zekânın boyutları: Öze dönük-içsel zekâ Sözel-dilsel zekâ Mantıksal-matematiksel zekâ Sosyal-kişiler arası zekâ Bedensel-devinişsel zekâ Müzikal-ritmik zekâ Görsel-uzamsal […]

Devamını oku 4 yorum

ÖYT-İLKELER,STRATEJİLER

Eylül 1st 2010

ÖĞRETİM İLKELERİ Öğretim ilkeleri eğitim-öğretim etkinliklerinin verimini artırmaya, hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmaya yardımcı olur. Öğretim ilkeleri; öğretme-öğrenme sürecinde programların tasarlanmasına ve geliştirilmesine, ders kitaplarının hazırlanmasına, konuların seçilmesine, dersin işlenmesi ve değerlendirilmesine rehberlik eder ve ışık tutar. 1. Öğrenciye (Çocuğa) Görelik İlkesi: Öğrenciler yetenek, ilgi, zekâ düzeyi, fizyolojik ve ruhsal özellikler ve ihtiyaçlar bakımından birbirinden farklıdır. Tüm […]

Devamını oku Yorum yok

ÖYT-YAKLAŞIMLAR,MODELLER,KURAMLAR

Eylül 1st 2010

YAPILANDIRMACILIK Yapılandırmacılığın öncüleri Piaget, Dewey, Vygotsky ve Glasersfeld’dir. Öğrenci merkezli bir kuram olan yapılandırmacılıkta bilgi, bireyden bağımsız değildir. Bilgi, birey tarafından zihinde oluşturulur. Öğrenmede bireyin çevresiyle girdiği etkileşim ve yaşantılar önemlidir. Yeni öğrenilenler önceki öğrenmelerin üzerine inşa edilir. Herkesin öğrenme biçimi birbirinden farklıdır. Yapılandırmacılıkta bireyin ne öğreneceği yerine bireyin nasıl öğrendiği önemsenir. Yapılandırmacı anlayışın temel […]

Devamını oku 1 yorum

ÖYT-YÖNTEMLER

Eylül 1st 2010

ANLATIM Öğretmen merkezli bir yöntemdir, konuşmaya dayalıdır. Özellikle sunuş stratejisinde çok sık kullanılır. Anlatım yönteminin kullanıldığı yerler: -Öğrencilerin ilgisinin derse çekilmesinde -Öğrencilerin güdülenmesinde -Dersin giriş bölümünde -Konuların ana hatlarının ve temel noktalarının sunulmasında -Dersin özetlenmesinde -Bilgi düzeyinde hedeflerin öğrencilere kazandırılmasında Anlatım yöntemin yararları: -Aynı anda çok sayıda öğrenciye bilgi aktarılabilir. -Soyut ve zor konuların öğretiminde […]

Devamını oku 4 yorum

ÖYT-TEKNİKLER

Eylül 1st 2010

BEYİN FIRTINASI Beyin fırtınası; bir probleme ilişkin olarak öğrencilerin, kısa sürede çok sayıda, yaratıcı, özgün (orijinal) fikir üretebilmesi temeline dayanır. Beyin fırtınası uygulanırken öğrenciler için, akıllarına gelen her türlü fikri -eleştirilme korkusu yaşamadan- dile getirebilecekleri özgür ve demokratik bir ortam hazırlanması önemlidir. Beyin fırtınası tekniğinin uygulanma aşamaları: 1.aşama: Problem durumunun ve uygulama esnasında uyulacak kuralların […]

Devamını oku 3 yorum


Bağlantılar